Waar moet je aan denken als je personeel in dienst neemt?

door | mei 22, 2018

1. Belastingdienst

Als je personeel gaat aannemen moet je je als werkgever bij de Belastingdienst aanmelden. Je krijgt als werkgever te maken met loonheffingen. Kijk welke loonheffingen er zijn en hoe u aangifte loonheffingen doet op de website van de Belastingdienst.

2. Arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen werkgever en werknemer. Naast deze afspraken moet de werkgever zich aan wettelijke regels houden.

Als werkgever moet je je (toekomstige) personeelslid binnen 1 maand na zijn indiensttreding een aantal gegevens schriftelijk laten weten. Dit kun je doen door de volgende zaken op te nemen in het arbeidscontract:

▪ de naam en woonplaats van u en uw werkgever;
▪ de plaats of plaatsen waar u werkt;
▪ uw functie of het soort werk dat u doet;
▪ de datum van indiensttreding;
▪ de duur van het contract (bij een tijdelijk contract);
▪ hoeveel uur u werkt (per dag of per week);
▪ de hoogte van uw salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
▪ (eventueel) de lengte van uw proeftijd;
▪ de hoogte van de vakantietoeslag;
▪ het aantal vakantiedagen;
▪ de duur van de opzegtermijn;
▪ (eventueel) uw pensioenregeling;
▪ (eventueel) uw concurrentiebeding;
▪ uw collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als die van toepassing is.

[Bron: Rijksoverheid]

Een arbeidsovereenkomst kan schriftelijk en mondeling worden aangegaan. Maar Als je een arbeidsovereenkomst niet schriftelijk vastlegt loop je vooral als werkgever grote risico’s.

3. Arbeidsomstandigheden

Arbobeleid is alles wat de werkgever doet om de werknemers veilig en gezond te laten werken. Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen. Je moet niet alleen zorg dragen voor een overzichtelijke werkplek en goede apparatuur, maar ook rekening houden met de eventuele lichamelijke en psychische belasting.

De werkgever toetst het arbeidsomstandighedenbeleid regelmatig aan de ervaringen die daarmee zijn opgedaan en past de maatregelen aan zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring daartoe aanleiding geeft. (Arbeidsomstandighedenwet hoofdstuk 2 artikel 3)

4. Pensioen

Nederlandse werkgevers zijn niet verplicht om hun werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Maar als je bedrijf binnen een sector met een collectief bedrijfstakpensioenfonds valt of in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de onderneming staat, moet je een pensioenregeling aanbieden. Je kunt op de website van werk.nl kijken voor meer informatie.

(http://www.goedeondernemer.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *